[website ontwerp] [website bouwen] [Frans & Partners International - Startpagina]
[Frans & Partners International - Introductie]
[Frans & Partners International - Management en organisatie advies]
[Frans & Partners International - Coaching]
[Frans & Partners International - Executive search]
[Frans & Partners International - Psychologische screening]
[Frans & Partners International - Recruitment]
[Frans & Partners International - Trainingen algemeen]
[Frans & Partners International - Werk Attitude Training]
[Frans & Partners International - Oosterse bewegingsmethodiek]
[Frans & Partners International - Organisatie onderzoek]
[Frans & Partners International - Communicatie]
[Frans & Partners International - Samenwerking en overname]
[Frans & Partners International - Contact]
[Frans & Partners International - Jubileum]
[Frans & Partners International - Homepage]

Overname

Overname van één of meerdere activiteit(en) van Frans & Partners International is in principe mogelijk.


Gedacht kan worden aan

  • een bestaand adviesbureau, dat één of meerdere activiteit(en) wil toevoegen aan het eigen werkterrein of
  • een zelfstandig adviseur, die zich verder wil bekwamen op een gebied, waar Frans & Partners International kennis en ervaring heeft

Frans & Partners International

nieuwe inzichten - nieuwe energie - nieuwe ambities

Samenwerking

Samenwerking is mogelijk met een bedrijf of organisatie, maar ook met een Management & Organisatie adviesbureau, dat op een bepaald terrein kennis mist.

Op het gebied van alle genoemde activiteiten kan Frans & Partners International kennis en ervaring aandragen.