[website maken] [website bouwen] [Frans & Partners International - Startpagina]
[Frans & Partners International - Introductie]
[Frans & Partners International - Management en organisatie advies]
[Frans & Partners International - Coaching]
[Frans & Partners International - Executive search]
[Frans & Partners International - Psychologische screening]
[Frans & Partners International - Recruitment]
[Frans & Partners International - Trainingen algemeen]
[Frans & Partners International - Werk Attitude Training]
[Frans & Partners International - Oosterse bewegingsmethodiek]
[Frans & Partners International - Organisatie onderzoek]
[Frans & Partners International - Communicatie]
[Frans & Partners International - Samenwerking en overname]
[Frans & Partners International - Contact]
[Frans & Partners International - Jubileum]
[Frans & Partners International - Homepage]

Frans & Partners International

nieuwe inzichten - nieuwe energie - nieuwe ambities

Communicatie

Communicatie is voor ondernemingen en organisaties van levensbelang.


Wij verzorgen

  • journalistieke producties en interviews
  • teksten voor advertenties, advertorials en folders
  • persberichten, pr-adviezen en presentaties