[website bouwen] [website ontwerp] [Frans & Partners International - Startpagina]
[Frans & Partners International - Introductie]
[Frans & Partners International - Management en organisatie advies]
[Frans & Partners International - Coaching]
[Frans & Partners International - Executive search]
[Frans & Partners International - Psychologische screening]
[Frans & Partners International - Recruitment]
[Frans & Partners International - Trainingen algemeen]
[Frans & Partners International - Werk Attitude Training]
[Frans & Partners International - Oosterse bewegingsmethodiek]
[Frans & Partners International - Organisatie onderzoek]
[Frans & Partners International - Communicatie]
[Frans & Partners International - Samenwerking en overname]
[Frans & Partners International - Contact]
[Frans & Partners International - Jubileum]
[Frans & Partners International - Homepage]

Voor meer informatie over cultuuronderzoek, zie: Wiebes, H. en Frans, N. ‘Cultuur als obstakel voor fusie en overname; pleidooi voor een culturele Due Dilligence’ in: F & O , januari / februari 1996, nr. 1/2, pagina 13 t/m 16

Door het combineren van deze dimensies ontstaat een profiel met de meest kenmerkende aspecten van de organisatie.

Frans & Partners International heeft een instrument ontwikkeld voor het beschrijven van het profiel van de organisatiecultuur.

Dat geeft inzicht in de waarden die binnen de organisatie als belangrijk worden beschouwd.

Zo wordt inzichtelijk hoe deze waarden richting geven aan de dagelijkse gang van zaken in de organisatie.


Het organisatiecultuur-profiel is daarom een zeer waardevol hulpmiddel in geval van samenwerking tussen verschillende ‘bloedgroepen’, bijvoorbeeld tussen afdelingen, tussen organisaties en bij fusie en overname.

Het helpt de business unit of totale organisatie om beter te functioneren.


Met behulp van dit instrument wordt een profiel geschetst aan de hand van belangrijke waarden, namelijk:

Interne gerichtheid - Externe gerichtheid

Flexibiliteit - Beheersing

  • Mate van nadruk op stabiliteit
  • Mate van nadruk op controle
  • Mate van nadruk op planning en doelen stellen
  • Belang dat wordt gehecht aan productiviteit en efficiëntie
  • Aandacht voor de organisatie als geheel
  • Aandacht voor de medewerkers
  • Aandacht voor informatiemanagement en communicatie
  • Mate van nadruk op cohesie, moraal en human resource development
  • Mate van nadruk op groei
  • Open staan voor invloeden uit de omgeving

Cultuur onderzoek

Frans & Partners International

nieuwe inzichten - nieuwe energie - nieuwe ambities

Organisatie onderzoek

Op het brede terrein van organisatie onderzoek met betrekking tot bedrijfsvoering, knelpunten en ondernemingsactiviteiten, heeft het bureau veel ervaring met functieprofielonderzoek, tevredenheidsonderzoek, organisatiedoorlichting en begeleiding van directie en management ten aanzien van beleids- en strategische taken.

De cultuur binnen een organisatie is bij dit alles een essentiële schakel.