[website maken] [website ontwerp] [Frans & Partners International - Startpagina]
[Frans & Partners International - Introductie]
[Frans & Partners International - Management en organisatie advies]
[Frans & Partners International - Coaching]
[Frans & Partners International - Executive search]
[Frans & Partners International - Psychologische screening]
[Frans & Partners International - Recruitment]
[Frans & Partners International - Trainingen algemeen]
[Frans & Partners International - Werk Attitude Training]
[Frans & Partners International - Oosterse bewegingsmethodiek]
[Frans & Partners International - Organisatie onderzoek]
[Frans & Partners International - Communicatie]
[Frans & Partners International - Samenwerking en overname]
[Frans & Partners International - Contact]
[Frans & Partners International - Jubileum]
[Frans & Partners International - Homepage]

De procedure

 1. De opdrachtgever maakt een afspraak voor de kandidaat
 2. Het bureau stuurt de kandidaat een bevestiging en informeert de kandidaat over het blokkeringsrecht (N.I.P.-code)
 3. De psychologische screening, inclusief een diepte-interview, neemt een groot deel van de dag in beslag
 4. Binnen enkele dagen wordt schriftelijk gerapporteerd aan de opdrachtgever. Echter, vóór verzending van het psychologisch rapport aan de opdrachtgever wordt de kandidaat op de hoogte gebracht van de conclusies.
  Pas nadat de kandidaat toestemming geeft, wordt het rapport naar de opdrachtgever gestuurd
 5. Het psychologisch rapport wordt desgewenst doorgesproken met de opdrachtgever
 6. Indien meerdere kandidaten voor dezelfde functie zijn gescreend, wordt een vergelijkend overzicht gegeven van de sterke en minder sterke kanten van de kandidaten

In veel gevallen wordt de psychologische screening aangevuld met een zogenaamd assessment center.

Daarin worden specifiek voor de vraagstelling relevante eigenschappen door middel van verschillende individuele en groepssimulatie-opdrachten vastgesteld. Een assessment center is met name geschikt om kwaliteiten te meten wanneer ervaring in een bepaalde functie of branche ontbreekt.


Speciale programma’s kunnen op maat worden gemaakt om afdelingen of grote groepen te screenen op capaciteiten en persoonlijkheidsdimensies

 • Middels een sterkte / zwakte analyse wordt een objectieve beschrijving gegeven van de kandidaat en in het advies aan de organisatie worden in geval van benoeming praktische aandachtspunten aangereikt

 • Behalve bij selectie van kandidaten wordt psychologische screening ook toegepast bij loopbaanbegeleiding, management development en outplacement

Er wordt onderzoek gedaan naar

 • intellectuele begaafdheid
 • specifieke inzichten / vaardigheden
 • oplossend vermogen
 • persoonlijkheidsdimensies


  

Waarnaar wordt onderzoek gedaan

Frans & Partners International

nieuwe inzichten - nieuwe energie - nieuwe ambities

Psychologische screening

Psychologische screening is een belangrijke sleutel bij selectie-onderzoek.

 • de organisatie wil weten wie men in huis haalt
 • de kandidaat wil weten of hij / zij in de organisatie past.


De wetenschappelijke selectiepsychologie is bij uitstek de discipline die op systematische en gestandaardiseerde wijze gegevens verzamelt over mogelijkheden, eigenschappen en interesses van kandidaten.


Frans & Partners International heeft in de loop der jaren eigen screeningsmethoden ontwikkeld met een grote mate van trefzekerheid en voorspellende waarde.