[website ontwerp] [website maken] [Frans & Partners International - Startpagina]
[Frans & Partners International - Introductie]
[Frans & Partners International - Management en organisatie advies]
[Frans & Partners International - Coaching]
[Frans & Partners International - Executive search]
[Frans & Partners International - Psychologische screening]
[Frans & Partners International - Recruitment]
[Frans & Partners International - Trainingen algemeen]
[Frans & Partners International - Werk Attitude Training]
[Frans & Partners International - Oosterse bewegingsmethodiek]
[Frans & Partners International - Organisatie onderzoek]
[Frans & Partners International - Communicatie]
[Frans & Partners International - Samenwerking en overname]
[Frans & Partners International - Contact]
[Frans & Partners International - Jubileum]
[Frans & Partners International - Homepage]
[Frans & Partners International - Werk Attitude Training]

Naast de eerder genoemde trainingen is in eigen huis een unieke Werk Attitude Training (WAT) ontwikkeld, waarvan de naam is geregistreerd voor de Benelux.


Voor het screenen van de werkattitude van medewerkers is een vragenlijst ontwikkeld, de Werk Attitude Schaal (WAS), waarvan de naam eveneens geregistreerd is voor de Benelux.

Hier ligt het accent op de beheerstechnieken bij leidinggeven:

 • opdrachten geven en begeleiden
 • werkoverleg
 • coaching
 • bijsturen en corrigeren bij knelpunten en problemen
 • teamvorming
 • delegeren
 • gesprekstechnieken
 • conflicthantering


Ze kunnen aangevuld worden met time management, stress hantering en het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Management trainingen

Specifieke maatwerk trainingen en workshops

Hierbij gaat het om het matchen van de behoefte van de organisatie en van de individuele deelnemers.

Voorbeeld: een workshop in verband met een veranderingsproces ten gevolge van reorganisatie, fusie, overname of sanering.

Communicatieve trainingen

Hierin ligt het accent op de communicatie principes:

 • techniek van vragen stellen
 • luistervaardigheid
 • communicatie versnellers en vertragers
 • non-verbale communicatie
 • het principe van de positieve attitude
 • verschillende gesprekstechnieken
 • onderhandelings- en presentatietechnieken

Als aanvulling op enkele onderdelen van de communicatieve trainingen worden onder andere behandeld de

 • factoren voor verkoopsucces
 • gedragingen van klanten
 • koopbezwaren en het weerleggen daarvan
 • bij- en meerverkoop
 • verkoop aan lastige klanten
 • klachtenbehandeling
 • service- en garantiebeleid
 • telefonische verkoop

Commerciƫle trainingen

Frans & Partners International

nieuwe inzichten - nieuwe energie - nieuwe ambities

Trainingen algemeen

Niet alleen de maatschappij, ook klanten en de organisatie zelf zijn voortdurend in beweging.

Medewerkers moeten zich aanpassen en hebben steeds meer en andere vaardigheden nodig.


Ons bureau verzorgt hiervoor diverse trainingen.