[website bouwen] [website ontwerp] [Frans & Partners International - Startpagina]
[Frans & Partners International - Introductie]
[Frans & Partners International - Management en organisatie advies]
[Frans & Partners International - Coaching]
[Frans & Partners International - Executive search]
[Frans & Partners International - Psychologische screening]
[Frans & Partners International - Recruitment]
[Frans & Partners International - Trainingen algemeen]
[Frans & Partners International - Werk Attitude Training]
[Frans & Partners International - Oosterse bewegingsmethodiek]
[Frans & Partners International - Organisatie onderzoek]
[Frans & Partners International - Communicatie]
[Frans & Partners International - Samenwerking en overname]
[Frans & Partners International - Contact]
[Frans & Partners International - Jubileum]
[Frans & Partners International - Homepage]
[]

Voor meer informatie over deze trainingsvorm zie: Frans, N. ‘Kijken naar een integrale benaderingswijze’ uit het boek Manieren van kijken / Ways of looking, hoofdstuk IV, 4, Uitgeverij Gopher Publishers, 2004 (www.gopher.nl)

Achtergrondinformatie

De essentie

Met een aaneenschakeling van bewegingen / oefeningen wordt een energiestroom op gang gebracht.


Het bewegingsapparaat - de organen, spieren, klieren en de zenuwen - wordt zonder extra inspanning geactiveerd om optimaal te functioneren.

Energiestromen en activerend lichamelijk / geestelijk welbevinden zijn een handreiking voor

  

  • het wegnemen van innerlijke blokkades
  • het bewust worden van en omgaan met eigen mogelijkheden
  • het openstaan voor intensieve communicatie en actieve participatie

  

De voordelen

Frans & Partners International

nieuwe inzichten - nieuwe energie - nieuwe ambities

Oosterse bewegingsmethodiek

  • Bewust bewegen, gezien vanuit een oosterse geĆÆntegreerde bewegingscultuur
  • Is in het geheel niet te vergelijken met gewone gymnastiekoefeningen
  • Is gericht op:
  • het vrijmaken van eigen individuele mogelijkheden
  • het ervaren van eigen lichamelijke / geestelijke grenzen, zonder gedwongen te zijn om over de eigen pijngrens te gaan