[website ontwerp] [website maken] [Frans & Partners International - Startpagina]
[Frans & Partners International - Introductie]
[Frans & Partners International - Management en organisatie advies]
[Frans & Partners International - Coaching]
[Frans & Partners International - Executive search]
[Frans & Partners International - Psychologische screening]
[Frans & Partners International - Recruitment]
[Frans & Partners International - Trainingen algemeen]
[Frans & Partners International - Werk Attitude Training]
[Frans & Partners International - Oosterse bewegingsmethodiek]
[Frans & Partners International - Organisatie onderzoek]
[Frans & Partners International - Communicatie]
[Frans & Partners International - Samenwerking en overname]
[Frans & Partners International - Contact]
[Frans & Partners International - Jubileum]
[Frans & Partners International - Homepage]
[Frans & Partners International - Oosterse bewegingsmethodiek]

De Werk Attitude Training (WAT) vindt integraal plaats met de training oosterse bewegingsmethodiek

De WAS op HBO / Universitair niveau meet de kwaliteiten

 • flexibiliteit
 • sociale extraversie
 • sensitiviteit
 • werkhouding
 • overtuigingskracht
 • prestatiegerichtheid
 • doorzettingsvermogen
 • stressbestendigheid
 • emotionele stabiliteit
 • teamwork
 • klantgerichtheid

Tot deze doelgroep behoren leidinggevenden en professionals uit bedrijven en organisaties.

  

De WAS op VBO / MBO niveau meet de kwaliteiten

 • teamwork
 • flexibiliteit
 • sociale extraversie
 • stressbestendigheid
 • doorzettingsvermogen
 • werkhouding
 • prestatiegerichtheid
 • emotionele stabiliteit
 • acceptatie van leiding
 • klantgerichtheid

Tot deze doelgroep behoren met name chauffeurs, productiemedewerkers, uitzendkrachten en verkoopmedewerkers in de detailhandel.

Principes van de Werk Attitude Training

 • Screenen van de kwaliteiten van de werkattitude
 • Vaststellen van individuele aandachtspunten
 • Vaststellen van het individuele trainingsprogramma, waarbij oefeningen in westerse gedragsvaardigheden gekoppeld worden aan oosterse bewegingsoefeningen
 • Vergroten van zelfvertrouwen en assertiviteit
 • Verbeteren van de communicatieve vaardigheden
 • Beter omgaan met spanning en stress
 • Wegnemen van eigen blokkeringen
 • Vergroten van eigen mogelijkheden
 • Vergroten van flexibiliteit en mobiliteit

Doelstellingen van de Werk Attitude Training

Frans & Partners International

nieuwe inzichten - nieuwe energie - nieuwe ambities

Voorafgaande aan de daadwerkelijke training wordt bij de deelnemers een aantal kwaliteiten gemeten via

de Werk Attitude Schaal (WAS).


Er zijn twee versies van de Werk Attitude Schaal beschikbaar:

 • VBO / MBO niveau (met 84 items)
 • HBO / universitair niveau (met 104 items)

Werk Attitude Training (WAT)